Which team will win the 2016 College World Series?

Miami (Fla.)
0% (0 votes)
Oklahoma State
33% (3 votes)
UC Santa Barbara
0% (0 votes)
Arizona
11% (1 vote)
Florida
0% (0 votes)
Texas Tech
22% (2 votes)
TCU
33% (3 votes)
Coastal Carolina
0% (0 votes)
Total votes: 9