Who is the greatest NFL quarterback of all time?

Peyton Manning
14% (3 votes)
Johnny Unitas
0% (0 votes)
Brett Favre
9% (2 votes)
Tom Brady
9% (2 votes)
Dan Marino
5% (1 vote)
John Elway
23% (5 votes)
Joe Montana
27% (6 votes)
Other
14% (3 votes)
Total votes: 22