West Texas takes on Nazareth tomorrow in Bi-District Round